Historische Exposities tijdens Kunstmonument

Asingapoort, Burchtstr.17, Middelstum (alleen te zien van 11 t/m 26 sept.)
Het Groninger Museum stelt een tiental topstukken uit haar collectie ter beschikking aan Kunstmonument, die gevonden zijn in het Fivelgebied. Waaronder: Masker van Boerdam, runenhoutje van Westeremden, bergkristallen ring uit Westerwijtwerd. Tevens zijn er oude foto’s van o.a. afgravingen van de wierdes Eenum en Wirdum te zien. Deze foto’s zijn afkomstig uit de Groninger Archieven.
Dorpshuis ‘Bij Jacobus’, Borgweg 7-9, Zeerijp
In het Archeologisch Informatiepunt Fivelboezem in Zeerijp is een semi-permanente collectie ingericht van regionale archeologische vondsten. In de vitrines treft u ook een beschrijving van de in de vorige eeuw opgegraven oven bij de Baukemaheerd in Zeerijp. Verder wordt de geschiedenis van de regio en in het bijzonder de baksteenfabricage uitgebeeld op panelen en via een interactieve dvd-presentatie. Tot slot is er ook een themaboek en een fietsroute bij het informatiepunt in het dorpshuis te verkrijgen. Hier is ook koffie of thee te verkrijgen. Meer informatie treft u op www.aipzeerijp.nl. De tegenoverliggende Jacobuskerk is ook een bezoek waard.

Stationsgebouw, Parallelweg, Loppersum
De Historische Vereniging Loppersum exposeert in het oude stationsgebouw te Loppersum oude landbouwgereedschappen en archeologische vondsten uit de streek. Er wordt aangesloten bij het thema spoorwegen.

Herv. Kerk, Stadsweg 31, Garrelsweer
Sinds 1989 houdt de Stichting Historie Garrelsweer zich bezig met de geschiedenis van het dorp Garrelsweer. Er zijn diverse exposities georganiseerd en andere activiteiten ondernomen. In mei ter gelegenheid van de 65 jarige bevrijding; begin van de jaren 90 een actie om te komen tot de oprichting van een monument ter herinnering aan de Joodse familie Cohen, die werd weggevoerd naar Duitsland en niet meer terug kwam. De naamgeving van het Kremersgankje werd gerealiseerd en enkele oude grafzerken op het kerkhof werden gerestaureerd. Het monument voor Fokko Zuidveld werd voorzien van een nieuw hekwerk. In 2007 verscheen ter gelegenheid van het 950 jarig bestaan van Garrelsweer het boek “ Van Gerleviswert tot Garrelsweer “.
Tijdens Kunstmonument laat de stichting in het v.m Hervormde kerkje van Garrelsweer enkele bodemvondsten zien uit de wierden in de omgeving en wordt er aandacht besteed aan het veranderende landschap om ons heen.

Donjon van de Borg Ewsum, Oosterburen 1, Middelstum
De Historische Commissie van ‘tNut, Middelstum organiseert in samenwerking met het project Kunstmonument een expositie die bestaat uit allerhande oudheidkundige materialen uit de verzamelingen van leden van de commissie en andere ingezetenen van Middelstum.
Deze keer niet in het schathuis van Ewsum maar in het enige nog resterende deel van voormalige borg zelf, het onderste gedeelte van een verdedigingstoren, nu veelal donjon genoemd. De verdedigingstoren werd gebouwd in 1472 door Onno van Ewsum ter versterking van de borg Ewsum.

Ewsum rond 1600 met
de verdedigingstoren rechts
Runenhoutje van Westeremden. Klik op de foto voor een grotere afbeelding.
Op dit houtje van taxushout staat een zegewens voor het heem. Gevonden bij de afgraving van de wierde Westeremden. Vroege Middeleeuwen. Collectie Groninger Museum (Foto John Stoel).