De veertigjarige psycholoog Joep Duvalier opent zijn eigen praktijk en krijgt direct te maken met een vrouw met een onsamenhangend verhaal over mishandeling door haar man, een bekende vastgoedhandelaar.
Al snel blijkt dat de aantrekkelijke vrouw meer redenen heeft om zich bij Duvalier te melden: ze heeft behoefte aan veiligheid en zoekt voortdurend contact met hem, ook buiten de praktijk om. Duvalier raakt in hoge mate door haar geïntrigeerd, maar ze brengt hem ook in verwarring: waar is deze vrouw eigenlijk op uit?
En hoe intiem mag hij worden met een cliënte?
Duvalier ontdekt al snel dat er sprake is van dubbele agenda's en botsende belangen in de vastgoedwereld, waardoor hij verstrikt raakt in een web van waarheid en leugen.
Hoe stevig staat Duvalier in zijn schoenen als ook nog blijkt dat zijn paranoïde vader weleens een genetische erfenis kan hebben nagelaten?
 
Waan en werkelijkheid lopen door elkaar heen, met alle gevolgen van dien... .