juni
juli
augustus
september
Nieuwsbrief 1, mei 2010

Het "Hoge Laand" van Groningen heeft een schat aan historische plekken met hun nog goed zichtbare duizendjarige oorsprong, meesterlijk door de Fivel gevormd.
Voor het thema van Kunstmonument 2010 is daarom gekozen voor het landschap als monument. De kunst zal daarin haar plek vinden.
De sporen van de ontstaansgeschiedenis lijken onuitwisbaar en hebben op velen een enorme aantrekkingskracht.
Verscholen onder de dikke klei liggen de resten van wat ooit een belangrijke rivier was.
De eerste zeedijken, moeizaam vanaf de 11e eeuw aangelegd, liggen nog steeds als kleine landverhogingen langs akkers en wegen.
Dat wat ooit zee en kwelderland was, is nu het leefgebied voor meer dan 50.000 mensen.

Als vervreemdend element zal de kunst de vorm van het oude landschap benadrukken.
Als "fremdkörper" in het landschap, zal het werk van 39 kunstenaars in zeecontainers worden geëxposeerd. De monumentale gebouwen blijven deze keer in ruste in tegenstelling tot de te verwachten duizenden bezoekers. Deze zullen worden getrakteerd op meesterwerken: in kunst- en landschappelijke zin.
Er zullen routes beschikbaar zijn die de verschillende locaties op een aantrekkelijke wijze met elkaar verbinden.
De bezoeker zal zich verwonderen en na een dagje Kunstmonument uitgedaagd voelen om de geschiedenis van dit landschap, evenals het werk van de kunstenaars, verder te leren kennen.

DEELNEMENDE KUNSTENAARS:

Jilt Groenendal - Annet Bakker - Henk Helmantel - Jaap van den Hoofdakker
Egbert Hanning - Maria Hoeksema - Greetje Gerbens - Jos Mulders - Marilyn Josiena
Wout van Mullem - Ineke Edens - Muharem Kelmendi - Francine Schrikkema
Leen Kaldenberg - Marchien Cordes - Marjolien Kippersluys - Kees Wolthuis
Marcia Krijgsman - Annet Tuinier Hofman - Arne van Hulzen - Anja Vlaskamp
Els Brouwer - Antje Sonnenschein - Tineke Knapper - Jan Pitt - Lex Bekink
Henrietta Harkink - Albert Hazenberg - Eveline van Duyl - Miriam Geerts
Rein Pol - Josefien Alkema - Janke Poortvliet - Janna Bathoorn - Itamar Kool
Huib van der Stelt - Mary Velthoen - Marten Lenstra - Bob van Zalm
Nieuwsbrief 2, juni 2010

Suppoosten
Suppoosten zijn een onmisbare schakel in de organisatie. Tijdens de openingsuren wordt elke expositieruimte “bemand” door 1 of 2 suppoosten. Ze treden op als gastvrouw/heer en houden toezicht op de exposities.

Voor deze editie van KUNSTMONUMENT zoeken we nog mensen die de prachtige rol als suppoost op zich willen nemen. Als regel geldt dat u minstens 2 dagdelen beschikbaar bent. Meld u ook aan en raak zo betrokken bij dit spetterende kunstevenement! Dit kunt u doen door nu contact op te nemen met Hennie Toolsema, telefonisch (0595-551655) of via de mail (hennie.toolsema@home.nl).

Voor de suppoosten is er op 2 september een informatiebijeenkomst. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Website
De website www.kunstmonument.nl is “on air”. Hierop is te zien hoe de voorbereidingen verder vorderen en wordt informatie over de kunstenaars gegeven. Tevens zijn hier de “links” naar de websites van de deelnemers en sponsors te vinden. Alle nieuwsfeiten worden regelmatig bijgewerkt.

Locaties
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Het zoeken en vinden van de perfecte plekken voor het plaatsen van de zeecontainers, afstemming met alle landeigenaren, het regelen van vergunningen, het transport en de plaatsing van de containers, is nu afgerond. De prachtige landschappelijke expositielocaties zijn te zien op de overzichtskaart
.

Uitgelicht
Floridus Hortus (Bloemhof) was de naam van het klooster te Wittewierum, van waaruit in de dertiende eeuw, de zee werd bedwongen. De Fivel werd afgedamd en bij Ten Post afgeleid in de richting van Appingedam en Delfzijl: het Damsterdiep was geboren. De zeearm ten noorden van Ten Post slibde in hoog tempo dicht. Kloosterbroeders en conversen (lekebroeders) wierpen lage dijkjes op, waardoor het inpolderen nog spoediger verliep. Het nieuwe land was rijk en vruchtbaar en werd meteen in cultuur gebracht. Op verschillende plekken werden ‘voorwerken’ gebouwd, vooruitgeschoven posten in het nieuwe land. Hoewel de huidige boerderijen aanzienlijk jonger zijn, liggen zij nog prominent in het landschap van de Fivel. We noemen het Garsthuizervoorwerk (op de driesprong Dijkumerweg- Honderdsterweg), het Zandstervoorwerk (op de driesprong Voorwerkweg- Kolholsterweg) en het Nieuwvoorwerk (aan de Fiveldijk bij Westeremden). Historische plaatsen, al bijna achthonderd jaar lang wordt er gewoond en gewerkt. U ziet ze tijdens KUNSTMONUMENT 2010.
Voorbereidingen
De voorbereidingen voor KUNSTMONUMENT 2010 verlopen goed. De financiering is rond. Sponsors en fondsen hebben hun bijdragen toegezegd. Adverteerders hebben hun materiaal aangeleverd en een prachtige routebeschrijving is in de maak. Voor wie het nog niet weet: u kunt de route bij elke kunstenaar beginnen. De routebeschrijving is bij elke locatie/container en bij de VVV’s in Loppersum en Middelstum beschikbaar. U zoekt uw eigen weg en bepaalt uw eigen tempo. Behalve kunst kunt u onderweg genieten van een uitgebreide programmering van lezingen, concerten en poëzie. In de nieuwsbrief van augustus willen we u daar nader over informeren.
Nieuwsbrief 3, juli 2010
De afgegraven wierde van Westeremden (Foto: Bob van Zalm). Klik op de foto voor een grotere foto.
De containers zijn geplaatst en worden ingericht. Er mag niet in geboord worden – aan een lekkende zeecontainer heeft niemand meer iets. Toch moet er van alles hangen, staan en aangesloten worden. Een uitdagende klus dus, waarin de technici steeds handiger worden. De kunstenaars, die zo hun bedenkingen hadden bij het exposeren in een ijzeren bak, beginnen nu ook de meerwaarde te zien van de eenvoud: niets in deze beperkte ruimte leidt af. Pas als je van achteren uit de container naar buiten kijkt, komt de confrontatie en misschien wel de concurrentie. Dan zie je – als in een lijst – het landschap. Steeds zijn de containers zo geplaatst, dat een markant deel van het Fiveldal te zien is. Niemand weet nu nog wat dat met het getoonde werk gaat doen.

Maar er is meer te doen!
Bekende dichters zijn geïnspireerd door het Hogeland en dragen voor uit hun werk. U kunt luisteren naar: Marjoleine de Vos, Jan Glas, Fetze Pijlman, Kunny Luchtenberg, Eldert Ameling en Annie Mekel.
Er is muziek! Diverse solisten en ensembles brengen muziek uit de hele wereld.
Iedere zondagmiddag zijn er korte wandelingen met een gids die de omgeving kent als zijn broekzak.
Otto Knottnerus, Reint Wobbes en Willem-Jan van Neck geven lezingen over de geschiedenis.
Arnold Bosch uit Westerwijtwerd heeft ‘zijn’ molen opengesteld
En wat hebben Sappho en het SMS-theater nu weer uitgedacht?
Verder tonen in de kerk van Garrelsweer de fotoclub en de schilderclub hun werk. Zeer de moeite waard.
Stichting Emo uit Huizinge toont in het Ol Schoultje een prentenkabinet.
En ten slotte zijn er in het witte kerkje in Zijldijk van de stichting Kume tijdens de weekenden vele activiteiten. Ideale plekken om uw route even te onderbreken, even te zitten en wat te drinken!

In het programmaboekje en op deze website kunt u zien waar en wanneer iets te doen is. In het programmaboekje staan ook de routes die u kunt maken. Ze liggen zeer binnenkort bij diverse VVV’s, maar u kunt ze ook kopen bij de eerste container die u aandoet.
Nieuwsbrief 4, Augustus 2010
Luchtfoto's
Er zijn zaterdag 25 september luchtfoto's gemaakt van het Groninger landschap en speciaal de daarin geplaatste containers met kunst uit de regio. Klik hier voor een diashow. Met dank aan Thom Sijs voor het luchtvervoer en Korrie de Kok en Thom Sijs voor het kaartlezen.
Luchtfilmpjes volgen nog!
Als u één van de foto's in origineel formaat zou willen hebben, stuur dan een mail met het nummer van de foto(s) naar John.

Flyer
Een FLYER van kunstmonument 2010 is op deze pagina te bekijken en te downloaden.

Catalogus
De catalogus is vanaf nu te bestellen. Klik hier voor meer informatie. Op deze pagina kunt u een 'preview' van de catalogus bekijken.

Voorbereiding

Een filmpje van de voorbereidingen kunt u
op deze pagina bekijken (met dank aan Sjoerd, Louwrens en Jaap).

Update Stafkaart met Containers.
De stafkaart met containers is nu volledig up to date. Bovendien is een vermelding van de locaties van Historische exposities toegevoegd, die een onderdeel van Kunstmonument 2010 zijn. Alle locaties zijn met behulp van Google maps op te vragen op de pagina deelnemende kunstenaars, zo kunt u eventueel uw eigen route plannen.

Overnachtingen/arrangementen. Dit is een nieuwe pagina met horeca vermeldingen.
Algemeen nieuws
Nieuwsbrief 5, September 2010
Kunstmonument2010 is nu halverwege!

Het is prachtig geworden, wat de kunstenaars hebben gemaakt. En het aantal bezoekers neemt toe!


Het vorige weekend waren er ruim duizend belangstellenden, ondanks het slechte weer. De buien, die je van verre kon zien aankomen, leverden daarentegen spectaculaire wolkenluchten en heldere horizonten op en droegen daarmee enorm bij aan de sfeer in de kunstcontainers. En de suppoosten verdienen een pluim voor hun gastvrijheid en hun kennis van zaken over het werk van de kunstenaar.
Container bij Zijldijk van Ineke Edens
Wat helaas wat achterblijft, is de verkoop van de catalogi. Geheel ten onrechte, want behalve dat het een blikvanger is voor de boekenplank door zijn prachtige ruggetje – kijk maar eens goed – en zijn bijzondere vorm, is het inhoudelijk ook een bijzonder veelzijdig boek. Het vertelt over het ontstaan en de geschiedenis van het Hoogeland, het is een fotoboek, het is een gedichtenbundel, het is een portret van alle deelnemende kunstenaars en het toont de werken die zij speciaal voor Kunstmonument2010 hebben gemaakt. Een prachtig boek om te hebben! Bovendien helpt u met de aankoop van het boek om Kunstmonument mogelijk te maken!

Verder willen we nog eens uw aandacht vestigen op de randprogrammering.

Heel veel plezier toegewenst!